DNA HPV w osoczu jako nowe narzędzie diagnostyczne i prognostyczne w różnicowaniu pomiędzy przetrwałym guzem nowotworowym i zmianami związanymi z przebytym leczeniem

Główną przyczyną niepowodzeń w leczeniu chorych na RGŚ jest niewyleczenie bądź wznowa miejscowa lub węzłowa. Wznowa to nawrót choroby w miejscu guza pierwotnego lub regionalnych węzłów chłonnych, która pojawia się po co najmniej kilkumiesięcznej obserwacji wyleczonego pacjenta. U około 40%