Galeria

Project title: Development of a diagnostic and therapeutic strategy for HPV-dependent tumors based on genetic conditions to optimize treatment

………………………………………………………………………………….

Tytuł projektu: Opracowanie strategii diagnostyczno-terapeutycznej HPV-zależnych nowotworów w oparciu o uwarunkowania genetyczne w  celu optymalizacji leczenia