Kontakt

Kierownik Projektu

Dr n. med. Agnieszka Mazurek
Specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

Tel.: +48 32 278 98 03
Fax: +48 32 278 98 40

E-mail: Agnieszka.Mazurek@io.gliwice.pl

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,

www.io.gliwice.pl