Rak regionu głowy i szyi (RRGiSz)

Raki regionu głowy i szyi (RRGiSz) to nowotwory zlokalizowane w górnej części układu pokarmowego i oddechowego (jama ustna, gardło, krtań, jama nosowa, gruczoły ślinowe i zatoki oboczne nosa). Palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu (synergistyczne czynniki ryzyka) to główne przyczyny większości raków regionu głowy i szyi. W ostatnich latach obserwuje się zmianę trendów zachorowalności na raki regionu głowy i szyi. Spada zapadalność na raka krtani a wzrasta zapadalność na raka gardła środkowego (RGŚ). Według prognoz taka tendencja będzie jeszcze silniej wyrażona w nadchodzących dekadach. Jednym z najważniejszych czynników kształtujących tą sytuację epidemiologiczną jest zmniejszenie odsetka ludzi palących oraz wzrost znaczenia wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (Human Papilloma Virus High Risk – HPV HR) jako czynnika etiologicznego raka gardła środkowego (RGŚ). Szacuje się, że obecnie w populacjach krajów zachodnich i USA nawet u 70% chorych na RGŚ przyczyną jest ten wirus.

Rak regionu głowy i szyi (RRGiSz)