Head and neck cancer (HNC) – Rak regionu głowy i szyi (RRGiSz)

Head and neck cancers (HNC) are cancers located in the upper part of the digestive and respiratory systems (oral cavity, throat, larynx, nasal cavity, salivary glands and paranasal sinuses). Tobacco smoking and alcohol abuse (synergistic risk factors) are the main causes of the head and neck cancers. The research that has been conducted throughout the recent decades showed that the Human Papilloma Virus – HPV (high risk oncogenic type) is an independent etiological factor for part of patients suffering from head and neck cancers, especially for the ones with the oropharyngeal cancer (OPC). The percentage of HPV+ oropharyngeal cancer patients increased to more than 70% in certain populations and in the future it will dominate among the patients afflicted with the oropharyngeal cancer.

…………………………………………………………………………….

Raki regionu głowy i szyi (RRGiSz) to nowotwory zlokalizowane w górnej części układu pokarmowego i oddechowego (jama ustna, gardło, krtań, jama nosowa, gruczoły ślinowe i zatoki oboczne nosa). Palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu (synergistyczne czynniki ryzyka) to główne przyczyny większości raków regionu głowy i szyi. W ostatnich latach obserwuje się zmianę trendów zachorowalności na raki regionu głowy i szyi. Spada zapadalność na raka krtani a wzrasta zapadalność na raka gardła środkowego (RGŚ). Według prognoz taka tendencja będzie jeszcze silniej wyrażona w nadchodzących dekadach. Jednym z najważniejszych czynników kształtujących tą sytuację epidemiologiczną jest zmniejszenie odsetka ludzi palących oraz wzrost znaczenia wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (Human Papilloma Virus High Risk – HPV HR) jako czynnika etiologicznego raka gardła środkowego (RGŚ). Szacuje się, że obecnie w populacjach krajów zachodnich i USA nawet u 70% chorych na RGŚ przyczyną jest ten wirus.

Head and neck cancer (HNC) – Rak regionu głowy i szyi (RRGiSz)